finbody-22-10066-1
FINBODY-22-10066 90%POLYAMIDE 10%ELASTHAN 235 GR/M2
finbody-22-10056-1-1
FINBODY-22-10056-1 45%NOVA RCY POLYAMIDE 32%POLYAMIDE 23%ELASTHAN 255 GR/M2
fin18656-1
FIN18656 65%POLYESTER 35%VISCOSE 250GSM
fin18629-1
FIN18629 100%POLYESTER 210GSM
fin18619-1-1
FIN18619-1 46%RECYCLED POLYESTER 28%POLYESTER 23%VISCOSE 3%ELASTANE 340GSM
fin18608-1-1
FIN18608-1 52%TENCEL 43%VISCOSE 5%ELASTANE 270GSM
fin18608-1
FIN18608 62%RECYCLED POLYESTER 33%VISCOSE 5%ELASTANE 255GSM
fin18497-1
FIN18497 95%COTTON 5%NYL 280-320GSM
fin18494-1
FIN18494 95%COTTON5%NYL 280-310 GSM
fin18488-1
FIN18488 100%POLYESTER 210GSM
fin18487-1
FIN18487 100%POLYESTER 210GSM
fin18485-1
FIN18485 82%VISCOSE 14%POLYESTER 4%ELASTANE 495 GSM
fin18434-1
FIN18434 69%POLYESTER 27%VISCOSE 4%ELASTANE 275 GSM
fin18433-1
FIN18433 51%POLYESTER 45%VISCOSE 4%ELASTANE 265 GSM
fin18426-1
FIN18426 50%COTTON 50%POLYESTER 225 GSM
fin18425-1
FIN18425 63%COTTON 20%POLYESTER 15%VISCOSE 5% ELASTANE 175-180 GSM